top of page

Polityka Prywatności

 

1.Wstęp do Polityki Prywatności

Jezeli czytasz ten dokument, oznacza to, że ta kwestia jest również dla Ciebie ważna. Niniejsza polityka prywatności to zbiór podstawowych informacji o nas – administratorze Twoich danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania, jak również podstawowych informacji o przysługujących Ci prawach w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Jako właściciel niniejszej polityki, zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie polityki wchodzi w życie z dniem jej opublikowania przez nas na stronie internetowej bądź podania jej do Twojej wiadomości w inny zrozumiały sposób.

2. Niezbędne definicje

Administaror –  Idbrand-Svetr z siedzibą w Łodzi, ul. Stefana Jaracza 36A, 90-252, NIP: 725-18-84-744, REGON: 383941792 

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Platformę lub korzystająca z usług Administratora.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Platforma – strona internetowa www.idbrand-svetr.com

Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z Serwisu. 

3. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Idbrand-Svetr zwany dalej również „Administratorem”

Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie Administrator lub osoby / podmioty działające w imieniu i na jego rzecz, które posiadają stosowne upoważnienie.

4. Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy:

Kiedy odwiedzasz naszą Platformę, kupujesz nasze produkty, korzystasz z naszego forum lub newslettera gromadzimy o Tobie w szczególności następujące dane: 

 • imię;

 • nazwisko; 

 • telefon kontaktowy; 

 • adres poczty elektronicznej; oraz

 • inne dane podane przez Ciebie za pośrednictwem strony internetowej Platformy (formularza kontaktowego);

 

5. Jak korzystamy i chronimy Twoje dane? 

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Podejmujemy szereg działań, by chronić Twoje dane przed niezamierzonym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją oraz niedozwolonym ujawnieniem lub udostępnieniem.

Dane w formie elektronicznej są odpowiednio zabezpieczone hasłami, które są na bieżąco aktualizowane. Jakiekolwiek udostępnienie danych osobowych osobom trzecim odbywa się wyłącznie w drodze umowy powierzenia i wyłącznie dla celu niezbędnego do realizacji przez nas usług edukacyjno-rozrywkowych bądź prawidłowego funkcjonowania Platformy.

Nie dokonujemy powierzenia przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. W jakich celach wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przez mnie przetwarzane wyłącznie dla celów:

 • marketingowych (wysłania newslettera)

 • subskrypcji interesujących Ciebie materiałów,

 • zapisania się do dedykowanego programu, konkursu lub akcji,

 • korzystania z aplikacji lub narzędzi online,

 • korzystania przez Ciebie z naszego forum i kontaktu ze specjalistami lub innymi Użytkownikami,

 • komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika za pośrednictwem Platformy,

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy/nawiązania współpracy i/lub w celu wykonania umowy/współpracy.

Realizując powyższe cele, upewniamy się, że w momencie korzystania z Platformy podajesz swoje dane osobowe dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

7. Jakie są Twoje prawa?

Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw, które chronią Twoje dane osobowe. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twoich danych osobowych, prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, skontaktuj się z nami pod adresem: jakub.krupski@idbrand-svetr.com

Twoje prawa to:

 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych  

 • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), 

 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 • prawo do przenoszenia danych, co polega na możliwości otrzymania od nas Twoich danych w powszechnie używanym formacie,

 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 

 

8. Czy podanie danych jest dobrowolne?

Tak, udostępniasz nam swoje dane dobrowolnie, żeby móc korzystać z naszych usług takich jak newsletter czy forum na naszej Platformie. 

 

9. Czy mogę usunąć swój profil na Platformie?

Tak.  

10. Pliki cookies i inne technologie

Twoje dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskuję, gdy odwiedzasz naszą Platformę.

Z tych danych korzystamy w celach technicznych, administracyjnych, a także w celach analitycznych i statystycznych. Pamiętaj, ze zawsze możesz wyłączyć opcję plików cookies korzystając z odpowiednich ustawień swojej przeglądarki.

11. Dane zbierane przez inne strony internetowe

Strona Idbrand-svetr może publikować odesłania do innych stron internetowych. Administrator sugeruje by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną dla konkretnej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Platformy pod adresem Idbrand-svetr.com

12. Pytania dotyczące polityki prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Twoich danych. Jeżeli masz jakiekolwiek inne pytania lub uwagi dotyczące prywatności i bezpieczeństwa, możesz je zgłaszać na adres mailowy: jakub.krupski@idbrand-svetr.com

13. Gdzie mogę złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?

Masz prawo do złożenia skargi jeżeli uważasz, że zostały naruszone zasady przetwarzania danych osobowych:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Tel.: 22 860 70 86

Administrator ma prawo do zmiany i aktualizacji Polityki Prywatności. Korzystając z Platformy po wprowadzeniu zmian, akceptujesz je.


DANE ADMINISTRATORA I DATA

Idbrand-Svetr

Data publikacji 01.10.2023

bottom of page